Drie partijen slaan de handen ineen ten gunste van de Bonairiaanse volkshuisvesting. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), gedeputeerde Elvis Tjin-A-Tjoe van Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en directeur-bestuurder Ben Oleana van woningstichting Fundashon Cas Bonairiano (FCB) hebben op donderdag 27 juni 2019 het convenant volkshuisvesting Bonaire ondertekend. Het doel van dit convenant is de realisatie van een samenwerking rond de bouw van de 500 sociale huurwoningen op Bonaire.

Staatssecretaris Raymond Knops toont zich tevreden: “De ondertekening van het convenant vandaag is een mooi voorbeeld van een intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Bonaire. Juist ook omdat het uitgaat van de prioriteiten die door Bonaire zelf zijn aangedragen en ten dienste staan voor de inwoners van Bonaire. Want daar doen we dit voor.”

Dit convenant geeft voor de komende jaren een impuls aan de opgaven op het terrein van sociale huisvesting op Bonaire. In het convenant maken de betrokken partijen bindende afspraken over de realisatie van de 500 sociale huurwoningen. Zo financiert FCB de bouw van de 500 sociale huurwoningen. Het OLB is hierbij verantwoordelijk voor onder meer de bekostiging van de benodigde infrastructuur voor het nieuwbouwproject (wegen, water en elektra) en stelt de erfpachtgronden beschikbaar. Het Rijk draagt 2,5 miljoen euro bij vanuit de Regio Envelop voor de benodigde infrastructuur. Ook neemt het Rijk de verhuursubsidie aan FCB over van het openbaar lichaam; de hiermee vrijvallende middelen zal OLB ook besteden aan de benodigde infrastructuur.


[ wgr ] Werk, Geld en Recht

[ wgr ] is een uitgave van Independing Media.

[ wgr ] gebruikt openbare nieuwsbronnen en afbeeldingen uit het publieke domein.

Redactie Keuze

Random Nieuws