Hoe ziet het Nederland er nu en later uit op het gebied van duurzaamheid, onderwijs, werk en inkomen, gezondheidzorg en samenleven? Politici, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties bespreken dat op 30 en 31 augustus tijdens het eerste landelijke Democratiefestival in Nijmegen. Ook de Rechtspraak neemt deel. Zo kunnen bezoekers tijdens meet the judge-sessies in gesprek met rechters, zijn er interactieve rechtspraakcolleges en worden bij een speciale kinderrechtbank zittingen nagespeeld.

Vieren

Het Democratiefestival is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met het festival, geïnspireerd door Scandinavische en Baltische edities, wordt de democratie gevierd. Er zijn debatten, open colleges, workshops, theater, filmvertoningen en meer. Het doel is mensen bij elkaar te brengen die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zo snel tegenkomen en zo de maatschappelijke dialoog te stimuleren. Het festival vindt plaats op het Veur-Lent eiland bij Nijmegen en is gratis toegankelijk.


[ wgr ] Werk, Geld en Recht

[ wgr ] is een uitgave van Independing Media.

[ wgr ] gebruikt openbare nieuwsbronnen en afbeeldingen uit het publieke domein.

Redactie Keuze

Random Nieuws