In het westen van Nepal is een bus vol scholieren die bezig waren aan een schoolreisje in een ravijn gestort en 700 meter naar beneden gevallen. Daarbij zijn 23 doden gevallen. De doden zijn voor het merendeel scholieren in de leeftijd van 16 tot 20, daarnaast zijn ook twee leraren en de chauffeur omgekomen. De meeste slachtoffers overleden ter plekke, één bezweek later in het ziekenhuis. In de bus zaten in totaal 37 passagiers. Het ongeluk gebeurde op ca. 430 kilometer van de hoofdstad Kathmandu.

Volgens het eerste onderzoek reed de bus te hard. Nepal is daarnaast berucht om zijn slechte wegen en slecht onderhouden voertuigen. Vorige week kwamen in Centraal-Nepal door een ongeval met een vrachtwagen 20 mensen om die net terugkeerden van een begrafenis.

Bij een dubbele zelfmoordaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 16 doden en meer dan 20 gewonden gevallen. Bij de eerste explosie, die plaatsvond bij een militaire controlepost in de buurt van het presidentieel paleis, kwamen onder andere enkele medewerkers van het plaatselijke tv-station UniversalTV (en) om, onder wie de topjournalist Awil Dihar Salad. Ook een parlementslid en de plaatsvervangend burgemeester zijn volgens de berichten omgekomen. Even later volgde er nog een explosie, die vooral tot doel had hulpdiensten te treffen. Behalve de slachtoffers zijn er ook grote vernielingen aangericht.

De aanslagen zijn inmiddels opgeëist door terreurbeweging Al-Shabaab, die met enige regelmaat aanslagen in de Somalische hoofdstad pleegt.

In Den Haag is vanmiddag het langverwachte ontwerp voor het Nederlandse klimaatakkoord gepresenteerd aan minister Eric Wiebes. De voornaamste doelstelling in het akkoord is dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd moet zijn. Tegen die tijd moeten ook alle kolencentrales zijn gesloten. Verder stelt het akkoord dat huizen geheel aardgasvrij worden gemaakt, dat er snel meer elektrische autos moeten komen en dat zonne- en windenergie veel belangrijkere energiebronnen moeten gaan worden. Er komt volgens het akkoord ook een CO2-heffing voor kolen- en gascentrales, maar niet voor de industrie als zodanig.

De reacties op het akkoord zijn gemengd. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie is positief en spreekt van "een flinke stap in de goede richting". Ook ondernemersorganisatie FME-CWM is positief, maar wijst er wel op dat er voldoende bekwame technici nodig zijn om de plannen op het gebied van energietransitie ten uitvoer te brengen.

Gisteren zijn echter zowel de milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland) als de FNV op het laatste moment uit onvrede weggelopen van de klimaattafel. Hun voornaamste bezwaar is dat er geen algemene CO2-heffing komt voor de industrie (in plaats daarvan bestaat de industrie energiebelasting en komt er een soort boetesysteem voor bedrijven die zich niet aan de duurzaamheidsdoelstellingen houden). Zij vinden dat de grote bedrijven hierdoor met het huidige akkoord teveel worden ontzien, terwijl particuliere huishoudens volgens hen juist teveel op kosten worden gejaagd. Ze hebben ook al aangegeven het akkoord in zijn huidige vorm niet te zullen ondertekenen.

[ wgr ] Werk, Geld en Recht

[ wgr ] is een uitgave van Independing Media.

[ wgr ] gebruikt openbare nieuwsbronnen en afbeeldingen uit het publieke domein.

Redactie Keuze

Random Nieuws