De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de wijze waarop overheden omgaan met klachten over etnisch profileren. Het is van belang dat burgers, die zich etnisch geprofileerd voelen, gehoord worden en dat hun klacht op een behoorlijke wijze wordt behandeld.

De bedoeling van dit onderzoek is een indruk te krijgen van de aard van de klachten bij de overheid als het gaat om etnisch profileren en hoe overheden daar vervolgens mee omgaan. Wij gaan graag met overheden in gesprek over het herkennen, erkennen en behandelen van deze klachten. Ook het leereffect dat van deze klachtbehandeling uitgaat, is onderwerp van gesprek. Daarnaast halen we informatie op bij instanties die zich inzetten tegen etnisch profileren, zoals Amnesty International en ControleAltDelete.

Op basis van dit onderzoek bepalen we later dit jaar op welke manier de ombudsman kan bijdragen aan het herkennen, erkennen en behandelen van klachten over etnisch profileren.

Professionele klachtbehandeling

De Nationale ombudsman publiceerde op 19 maart 2018 de ‘Ombudsvisie op professionele klachtbehandeling’. Doel van deze visie is dat wij een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de klachtbehandeling binnen de overheid. Voor de Nationale ombudsman is het doel van klachtbehandeling tweeledig: de burger op weg helpen en de overheidsinstanties te laten leren van klachten. De Ombudsvisie beschrijft wat wij onder professionele klachtbehandeling verstaan en geeft algemene richtlijnen voor klachtbehandeling overheidsbreed.


[ wgr ] Werk, Geld en Recht

[ wgr ] is een uitgave van Independing Media.

[ wgr ] gebruikt openbare nieuwsbronnen en afbeeldingen uit het publieke domein.

Redactie Keuze

Random Nieuws